Bố trí dây xuống trong chống sét

Bố trí dây xuống trong chống sét, các thành phần cơ bản là các vật liệu dẫn điện được duy trì bên trong hoặc bên trên cấu trúc và không bị thay đổi (ví dụ như cốt thép, khung kim loại,…) có thể được áp dụng làm các thành phần của hệ thống chống sét. Trong số các loại phổ biến nhất là kết cấu cốt thép trong bê tông.

Việc liên kết điện mạch liền mạch của khung thép trong bê tông được xem là dây dẫn lý tưởng trong hệ thống chống sét, với điều kiện rằng các liên kết giữa các thanh dọc và ngang đảm bảo sự dẫn dòng liên tục và có giá trị điện trở không vượt quá 0.2 Ω.

Bố trí dây xuống trong chống sét

Bố trí dây xuống trong chống sét

Các thanh cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép đúc tại chỗ đôi khi được hàn lại với nhau, điều này tạo ra khả năng truyền dẫn điện liên tục.

Thường thì các thanh này được kết nối với nhau thông qua các dây nối kim loại tại các điểm giao nhau. Tuy nhiên, bất kể những kết nối này có tự nhiên hay được thực hiện trong quá trình thi công, số lượng lớn các thanh và các điểm giao nhau như vậy cũng đảm bảo rằng dòng điện sét sẽ phân tán thành nhiều nhánh song song.

Kinh nghiệm cho thấy rằng kết cấu này có thể được sử dụng như một phần của hệ thống chống sét. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là:

  • Phải đảm bảo tiếp xúc giữa các thanh cốt thép, ví dụ như bằng cách cố định chúng với nhau bằng dây buộc.
  • Cần nối các thanh cốt thép đứng với nhau và nối các thanh cốt thép đứng với thanh cốt thép ngang.

Bê tông ứng lực trước

Bê tông ứng lực trước

Dây dẫn sét không được kết nối với các cột, dầm hoặc giằng bê tông cốt thép ứng lực trước, vì thép ứng lực trước không có liên kết nối tiếp và do đó không có khả năng truyền dẫn điện liên tục.

Xem thêm: cột thu lôi chống sét

Bê tông đúc sẵn

Bê tông đúc sẵn

Nếu các cột, dầm hoặc trụ được làm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, thì cốt thép có thể được sử dụng như dây dẫn sét, miễn là các đoạn cốt thép ở các cấu kiện riêng biệt được kết nối với nhau và đảm bảo tính dẫn điện liên tục.

Xem thêm: kim thu sét ingesco

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP SÉT TOÀN CẦU

Địa chỉ: Số 11, Ngõ 116 Đường. Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0972.299.666

Email: settoancau@gmail.com

Website: chongsettoancau.com

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử