Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thu thập thông tin

Thu thập lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng cho quá trình mua hàng và những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng để cung cấp dịch vụ bao gồm một số thông tin cá nhân như sau: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

chinh-sach-bao-mat

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của quý khách đã cung cấp để xử lý đơn hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin nhu cầu thông qua website.

Hơn nữa, Công ty TNHH SET TOÀN CẦU sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn như: xác minh, thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách hàng vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi, có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Thông tin chi tiết đơn đặt hàng của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ, nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp. Tuy nhiên, khách hàng có thể tiếp cận thông tin này bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi ngân hàng bản tin mà bạn đã đặt theo dõi dài hạn.

Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải là lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để nghiên cứu thị trường, nhưng mọi thông tin sẽ được ẩn và chỉ dùng để thống kê. Quý khách hàng có thể từ chối tham gia bất cứ lúc nào.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc mất mát, tiêu hủy, thiệt hại cho thông tin của bạn.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng Email. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng thông qua internet hoặc email.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho cơ quan pháp luật.

Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
——————————–

Tham gia bình luận: